• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

توضیحات پروژه

پروژه اندیشه ۱

سال انجام پروژه: ۱۳۹۷

زیربنا ۵۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱ طبقه پیلوت + ۲ طبقه مسکونی

کاربری: مسکونی

کارفرما: شخصی

محل پروژه : اندیشه فاز ۵

وضعیت پروژه: اتمام پروژه