توضیحات پروژه

پروژه اندیشه ۲

سال انجام پروژه: ۱۳۹۷

زیربنا ۵۰۰مترمربع

تعداد طبقات: ۱ طبقه پیلوت + ۲ طبقه مسکونی

کاربری: مسکونی

کارفرما: شخصی

محل پروژه : اندیشه فاز ۵

وضعیت پروژه: اتمام پروژه