توضیحات پروژه

پروژه دکتر عادل

سال انجام پروژه: 1397

زیربنا: 450 مترمربع

تعداد طبقات: 3 طبقه

کاربری: ویلایی

کارفرما: شخصی

محل پروژه: سوادکوه – سنگ ده

وضعیت پروژه: اتمام پروژه