توضیحات پروژه

پروژه دکتر عادل

سال انجام پروژه: ۱۳۹۷

زیربنا: ۴۵۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۳ طبقه

کاربری: ویلایی

کارفرما: شخصی

محل پروژه: سوادکوه – سنگ ده

وضعیت پروژه: اتمام پروژه