توضیحات پروژه

پروژه گلشن

سال انجام پروژه: 1390

زیربنا: 2500 مترمربع

تعداد طبقات: 6 طبقه اداری + 2 طبقه پارکینگ و لابی + 1 طبقه سالن آمفی تاتر و انباری

کاربری: اداری

کارفرما: شخصی

محل پروژه: تهران – خرمشهر (آپادانا سابق)

وضعیت پروژه: اتمام پروژه