توضیحات پروژه

پروژه ۱۷ شهریور سمنان

سال انجام پروژه: ۱۳۹۶

زیربنا: ۳۵۰۰

تعداد طبقات: ۱۰ طبقه

کاربری: اداری – تجاری

کارفرما: بانک ایران زمین

محل پروژه: سمنان

وضعیت پروژه: اتمام پروژه