توضیحات پروژه

پروژه 17 شهریور سمنان

سال انجام پروژه: 1396

زیربنا: 3500

تعداد طبقات: 10 طبقه

کاربری: اداری – تجاری

کارفرما: بانک ایران زمین

محل پروژه: سمنان

وضعیت پروژه: اتمام پروژه